VRIJDAGPOST

Elke vrijdag verspreiden we via smartschool de Vrijdagpost. Hierin vinden jullie alle info over de school en haar werking.